Annuitetslån

Väljer man annuitetslån betalar man en summa som innehåller både ränta och amortering. Så länge räntan inte ändras så blir kostnaden samma varje gång man betalar. Till en början består annuiteten till större del av ränta eftersom beloppet är lika stort varje gång.

Mot sluttiden av skulden är det dock tvärtom. Då består den av mindre ränta och större del amortering. Man räknar fram annuiteten genom den summa man lånar, antalet betalningstillfällen och räntesatsen.

Ett annuitetslån har oftast rörlig ränta och om räntan ändras under lånets löptid så kan det hanteras antingen genom ändrad annuitet eller bibehållen annuitet.

Annuitet vs. falsk annuitet

Bibehållen annuitet som även kallas falsk annuitet innebär att annuiteten inte kommer att ändras fast räntan ändras. Om då räntan höjs kommer annuiteten bestå av en ännu större del ränta än amortering, vilket medför att skulden inte kommer vara slutbetald när löptiden är slut utan denna kommer att förlängas.

Om däremot räntan sänkts så kommer lånet vara betalt innan sluttiden. Ändrad eller så kallad äkta annuitet innebär att långivaren räknar om annuiteten när räntan ändras. Om långivaren använder äkta annuitet så hålls alltid sluttiden för lånet som överenskommet.

Nackdelen med denna variant är dock att det är svårt att veta exakt hur mycket som man ska betala vid varje betalningstillfälle.