Vad är annuitetslån?

Annuitetslån innebär att du betalar ett lika stort belopp varje månad under lånets löptid. Det är den vanligaste typen av lån för konsumentkrediter idag.

Vad innebär annuitetslån?

Ett annuitetslån är en typ av lån där låntagaren betalar ett fast belopp regelbundet, vilket täcker både ränta och amortering. Beloppet som betalas varje månad förblir konstant under hela låneperioden, vilket ger en förutsägbar och jämn betalningsplan.

Hur fungerar ett annuitetslån?

I början av lånet går en större del av betalningen till ränta, medan en mindre del går till att betala av lånet. Med tiden skiftar detta, och en större del av betalningen går till amortering. Annuitetslån är vanliga för privatlån, snabblån och billån, men inte för bostadslån som oftast har rak amortering. Vid ändringar i räntesatsen kan månadsbeloppet justeras, men återbetalningstiden förblir densamma.

Ett annuitetslån kan resultera i högre totala räntekostnader jämfört med andra låneformer, eftersom en större andel av räntan betalas tidigt under låneperioden.

Hur påverkas ett annuitetslån av ränteförändringar?

Om räntan förändras på ett annuitetslån, justeras månadskostnaden. Vid en räntehöjning kan långivaren antingen hålla betalningsbeloppet konstant och förlänga lånets löptid, eller justera annuiteten. Om månadskostnaden hålls oförändrad, förlängs återbetalningstiden och den totala räntekostnaden ökar.

Hur räknar man ut annuitet?

För att beräkna annuitetsbeloppet använder du följande formel:

Annuitetsbeloppet (C) beräknas genom att dela lånebeloppet med uttrycket [ (1 delat med r) minus (1 delat med r gånger (1 plus r) upphöjt till n) ]

där:

  • C är annuitetsbeloppet, det fasta månadsbeloppet.
  • r är räntan, antagen som konstant under hela löptiden.
  • n är antalet betalningstillfällen.

Vanliga typer av annuitetslån

De vanligaste lånen som ofta struktureras som annuitetslån inkluderar:

  • Billån: Finansiering för köp av fordon är ofta utformad som annuitetslån, som ger en jämn betalplan. Om du tar lån med bilen som säkerhet används dock ofta rak amortering.
  • Privatlån: Majoriteten av alla privatlån utan säkerhet är annuitetslån.
  • Kreditlån: Alla olika typer av kontokrediter och kreditlån är annuitetslån.

Ett alternativ till annuitetslån kan vara ett kreditkort. Som fungerar som en rörlig kredit där du enbart betalar ränta på det belopp som du använder med upp till 55 räntefria dagar.

Vad är skillnaden på annuitetslån och rak amortering?

Vid rak amortering betalar man en fast summa för amorteringen varje månad, vilket innebär att månadskostnaden är högre i början och minskar med tiden eftersom räntekostnaden minskar. Annuitetslån har däremot fasta månatliga betalningar som kombinerar både ränta och amortering, vilket gör att man betalar mer ränta i början av låneperioden och mindre mot slutet.

Fördelar och nackdelar med annuitetslån

Vad är fördelarna?

Med ett annuitetslån vet du vad du ska betala varje månad, resten av löptiden på ditt lån, vilket gör det förutsägbart. Du kan enklare planera och göra en budget när du har ett annuitetslån.

Vilka är nackdelarna?

Totalkostnaden kan bli högre än med rak amortering eftersom en större del av betalningen går till ränta i början av lånet. Du betalar i början dessutom mer i ränta och mindre i amortering, vilket kan leda till att man betalar mer totalt sett över lånets löptid.

Vanliga frågor och svar

Vad är ett annuitetslån?

Ett annuitetslån är en typ av lån där låntagaren betalar ett fast belopp varje månad under hela löptiden. Denna fasta månadsbetalning inkluderar både ränta och amortering. I början av låneperioden utgör räntan en större del av betalningen, medan amorteringsandelen är mindre. Med tiden minskar räntekostnaden och amorteringsandelen ökar.

Kan man lösa ett annuitetslån?

Ja, det är möjligt att lösa ett annuitetslån i förtid. Som låntagare har du alltid rätt att göra detta, även om det kan innebära vissa kostnader beroende på långivarens villkor.

Hur räknar man ut annuitet? 

För att räkna ut annuitet multiplicerar du beloppet med en annuitetsfaktor. Formeln för annuitetsfaktorn är 𝑟1−(1+𝑟)−𝑛1−(1+r)−nr​, där 𝑟r är räntan och 𝑛n är antalet betalningstillfällen.