Amortering – vad betyder det egentligen?

Att amortera är helt enkelt att betala tillbaka på sitt lån. Förutom återbetalning på lånet betalar man även ränta. Räntekostnaderna baseras på hur stort lånet är som man har.
Man använder sig av två olika metoder för att räkna ut amorteringsbeloppet och dessa är rak amortering eller annuitetslån. Väljer man rak amortering betalar man samma summa vid varje betalningstillfälle. Denna amorteringstyp används oftast vid exempelvis bolån.
Här betalar man även ränta på sin skuld. Vid annuitets-amortering betalar man en fast summa vid varje tillfälle som räknar in både ränta och amortering. Det finns även de lån som är amorteringsfria och då ska hela summan betalas tillbaka vid samma tillfälle.

Rak amortering

Ett lån med rak amortering har totalt lägre räntekostnad än annuitetslånet.
Beloppet som man amorterar är lika stort varje gång och skulden minskar vid varje betalningstillfälle. Räntan för lånet blir därför mindre varje gång eftersom kostnaden för lånet minskar. Detta gäller dock under förutsättning att räntan inte höjs. Räntekostnaden blir olika vid varje tillfälle för betalning eftersom skulden minskar. Väljer man rak amortering så delas skulden på antal amorteringstillfällen som man har avtalat.

Serieamortering

Serieamortering är ett annat sätt att betala tillbaka lån med och är ovanlig. På serielån så ökar amorteringens storlek efterhand. Man kan utgå från en trappstegsmodell där amorteringen är en viss procent av skulden de första fem åren och sen ökar den med tiden.