Vad är en kreditupplysning?

En kreditupplysning innehåller information om, och är en slags bedömning om en persons, eller ett företags kreditvärdighet. En kreditupplysning innehåller bland annat information om skulder, anmärkningar, inkomst, befintliga lån och ett kreditbetyg. När ett företag eller en långivare hämtar en kreditupplysning kollar de på den i sin bedömningsprocess för att se den sökandes betalningsförmåga och kreditvärdighet.

Hur fungerar kreditupplysningar för privatpersoner?

Kreditupplysningar används för att bedöma en persons ekonomiska situation och betalningsförmåga. När en kreditupplysning hämtas sparas den och är normalt sett synlig i 12 månader vid framtida kreditupplysningar. Nedan kan du se vad upplysningen innehåller.

 • Personuppgifter: Information som namn, adress och personnummer.
 • Inkomst: Uppgifter om inkomst, baserade på taxeringsuppgifter från Skatteverket.
 • Aktiva krediter: Information om befintliga lån och krediter, inklusive kreditkortsskulder och avbetalningar.
 • Betalningsanmärkningar: Eventuella anmärkningar som indikerar tidigare betalningsproblem, exempelvis obetalda skulder som gått till inkasso eller kronofogden.

Kreditbetyg hos privatpersoner

Kreditbetyget är en sammanfattad bedömning av personens kreditvärdighet. Det baseras på de insamlade uppgifterna och används av långivaren för att bedöma risken. Ett högre kreditbetyg indikerar lägre risk för långivaren, medan ett lägre kreditbetyg innebär högre risk.

Kan jag ta en kreditupplysning på mig själv?

Ja, du som privatperson kan vända dig direkt till kreditupplysningsbolag eller använda dig av olika tjänster på nätet som exempelvis “MinUC”, för att kontrollera din egen kreditvärdighet och kreditbetyg. Det kan vara användbart innan du ansöker om ett lån, för att få ett hum om dina chanser och vidta eventuella nödvändiga åtgärder.

Hur fungerar kreditupplysning för företag?

Kreditupplysningar används för att bedöma ett företags ekonomiska situation och kreditvärdighet. När företag ansöker om lån används kreditupplysning ofta i samband med kontroll av andra företagsuppgifter, för att bedöma företagets möjligheter att återbetala lånet.  Nedan kan du se vad en kreditupplysning för företag innehåller.

 • Företagsuppgifter: Information som företagsnamn, organisationsnummer, adress och kontaktinformation.
 • Ekonomisk historik: Uppgifter om företagets ekonomiska resultat, inklusive balans- och resultaträkningar, ofta hämtade från årsredovisningar.
 • Betalningshistorik: Information om tidigare betalningsproblem, som obetalda fakturor och betalningsanmärkningar.
 • Ägarstruktur och ledning: Information om företagets ägare, styrelsemedlemmar och andra nyckelpersoner.
 • Tidigare kreditupplysning – Kontroll om personen tagit flera kreditupplysningar, vilket kan sänka kreditbetyget.

Kreditbetyg för företag

Kreditbetyget är en sammanfattad bedömning av företagets kreditvärdighet, baserat på de insamlade uppgifterna. Faktorer som påverkar kreditbetyget inkluderar företagets ekonomiska historik, betalningshistorik, nuvarande skuldsättning och finansiella stabilitet.

Kan företag ta kreditupplysning på sig själv?

Ja, det är vanligt att företag bevakar sin egen kreditvärdighet via olika tjänster för att få notifikationer om kreditbetyget eller andra uppgifter förändras. Det går även att hämta ut enskilda kreditupplysningar för betalning, vilket kan vara fördelaktigt bland annat inför en låneansökan. 

Varför tas en kreditupplysning?

Kreditupplysningar tas främst av två olika skäl som vi beskriver nedan.

 1. Långivaren vill undvika förluster och att låna ut pengar till någon som inte kan betala tillbaka. Långivare är dessutom skyldiga enligt lag att genomföra en kreditupplysning och följa god kreditsed, som innebär att de måste säkerställa att personen faktiskt har möjlighet att klara av lånet. En noggrann riskbedömning görs av alla banker och långivare innan ett lån beviljas.
 2. Kreditupplysningen är även till för att skydda personen som ansöker om lån, för att förhindra att en person som inte borde låna pengar skuldsätter sig. 

Olika typer av lån använder olika kreditupplysningsbolag

Majoriteten av alla privatlån använder UC för att hämta en kreditupplysning på privatpersoner och företag, med några undantag. En upplysning hos UC kallas för en Personupplysning (UC3).

När det gäller mindre lån, som snabblån, smslån och kontokrediter, används oftast så kallade Mikroupplysningar (UC13) hos bolag som Dun & Bradstreet, Creditsafe och Safenode.

Dessa typer av kreditupplysningar är inte kopplade till UC på något vis, och påverkar inte heller kreditbetyget hos UC. Av denna anledning är dessa typer av lån ganska populära hos personer som vill ansöka om en mindre summa pengar utan att kreditvärdigheten påverkas hos UC. Personer som blir nekade lån där UC används, kan ofta vända sig mot exempelvis sms lån som beviljar alla, där andra kreditupplysningsbolag används.

Vilka är de vanligaste kreditupplysningsföretagen i Sverige?

Nedan kan du se de tre olika kreditupplysningsföretag som är allra störst och vanligast i Sverige när det kommer till låneansökningar.

UC

UC är det största kreditupplysningsföretaget i Sverige och erbjuder en mängd olika tjänster för att hjälpa företag och privatpersoner att fatta informerade beslut om lån och krediter. Deras tjänster inkluderar:

 • Kreditupplysningar som innehåller information om kreditvärdighet, risknivå och UC-score för att underlätta kreditbeslut.
 • Analys av företags betalningsförmåga och verktyg för att automatisera kreditbeslut.
 • Möjligheten för kreditgivare och långivare att göra välgrundade beslut och minska risken för kreditförluster.

Dun & Bradstreet (tidigare Bisnode)

Dun & Bradstreet är ett annat ledande kreditupplysningsföretag i Sverige som erbjuder liknande tjänster som UC och används av en stor mängd långivare. De har lång erfarenhet av att tillhandahålla kreditupplysningar och riskbedömningar för både företag och privatpersoner. Deras tjänster inkluderar:

 • Bedömning av kreditvärdighet, betalningsförmåga och eventuella betalningsanmärkningar hos personer och företag.
 • Insamling och analys av stora datamängder för att ge kunder insikter och beslutsunderlag på individ- och företagsnivå.
 • Hjälper kreditgivare och låntagare att fatta beslut och förstå risknivåerna i sina verksamheter.

Creditsafe

Creditsafe är kända för att inte påverka kreditvärdigheten hos den sökande på något vis. De varken registrerar eller sparar kreditupplysningar, men ger grundläggande information till långivaren som kontrollerar personen som ansöker om lån. De är dessutom väldigt stora mot företagssektorn.

 • Information om inkomst, skulder, betalningsanmärkningar, civil status och tidigare kreditupplysningar.
 • Bedömning av kreditvärdighet för att förstå den ekonomiska situationen för potentiella låntagare eller affärspartners.

Vanliga frågor och svar

Vad innebär en kreditupplysning?

En kreditupplysning innebär att det samlas in personlig och ekonomisk information om en person eller ett bolag. Informationen inkluderar saker som skulder, inkomst, tidigare upplysningar och anmärkningar.

Varför görs en kreditupplysning?

Kreditupplysningar genomförs vanligtvis av långivare och andra företag när en person ansöker om lån, hyreskontrakt eller tecknar abonnemang. Upplysningen används i företagets riskbedömning.

Kan man göra en kreditupplysning på en privatperson?

Ja, det är möjligt att göra en kreditupplysning på en privatperson om du har ett legitimt skäl. 

Hur många kreditupplysningar kan göras på ett år?

Det finns ingen fastställd gräns för antalet kreditupplysningar som kan göras på ett år. Men det är viktigt att notera att ett stort antal upplysningar kan negativt påverka din kreditvärdighet.