Pantbank: är det värt besväret?

Ja, vi skulle våga påstår att en pantbank allt som oftast är värt besväret.

En pantbank lånar ut pengar mot en säkerhet i form av ett föremål. Man lämnar in en sak för pantsättning och denna värderas av pantbanken. Den som pantar får låna så mycket pengar som pantbanken anser att föremålet är värt. Sedan håller pantbanken föremålet i förvar tills man löser ut föremålet eller tills lånets sluttid har gått ut och föremålet läggs ut för försäljning av Pantbanken.

Lånets sträcker sig över en bestämd tid, vilket kallas löptid. En vanlig löptid är fyra månader och om man vill förlänga lånet får man det genom att betala en expeditionsavgift samt ränta. Räntan skiljer sig dock mellan bankerna. Om låntagaren vill kan denna när som helst under lånets löptid hämta sin pant eller förlänga lånet.
De vanligaste produkterna man brukar hitta hos en pantbank är klockor, märkeskläder, smycken, golfklubbor, sportartiklar, teknikprylar med mera.

Hur fungerar en Pantbank?

Det är länsstyrelsen i det aktuella länet som utfärdar pantbankstillstånd. Flera av pantbanksföretagen organiseras i Svenska Pantbanksföreningen och över 90 procent av pantbankerna är anslutna till Svenska Pantbanksföreningen.

För att pantbanken inte ska förlora pengar måste den ha vinstmarginal och ta betalt för bland annat handläggning. Det här innebär att man oftast får ut en lite mindre summa pengar än vad man tror att föremålet man har pantsatt är värt. Precis som en vanlig bank tar även pantbanker ut ränta.

Vill man pantsätta ett föremål tar man med sig föremålet till butiken för en fri värdering. Där värderar experter föremålet och man får besked om föremålets värde samt hur mycket man får låna. Vissa pantbanker erbjuder även tjänsten att man kan skicka sitt föremål till dem för värdering.
Om man accepterar värderingsvärdet från experterna kan man bli lånekund. Då får man oftast pengarna direkt och man kan själv välja om man senare vill hämta ut sitt föremål och lösa lånet.

Vill man använda sig av pantsättning via nätet beställer man först en värdepåse som skickas ut till den som vill ta lånet. I värdepåsen lägger man föremålet som man vill pantsätta. Sedan skickar man påsen till pantbanken. Påsen är försäkrad av pantbanken när den skickas iväg. När pantbanken har fått föremålet görs en värdering och man skickar ett förslag till låntagaren via sms eller e-post. Låntagaren ska då svara på detta sms eller e-post med JA om man bekräftar lånförslaget. Pengarna sätts då in på låntagarens konto.

Eftersom man pantsätter ett föremål blir det ett lån med säkerhet. Pantbanken tar en liten risk när de lånar ut pengarna eftersom de kan sälja föremålet och få in pengar som täcker upp lånet som man gett till låntagaren. När man beräknar värdet har man det här i åtanke vid värderingen och låntagaren får aldrig låna 100 procent av föremålets värde. Med lägre belåningsprocent ökar nämligen säkerheten för Pantbanken då det är större chans att de kommer att få tillbaka sina pengar om de säljer föremålet som har blivit pantsatt.

Man måste vara ha fyllt 18 år för att få göra en pantbelåning. Giltig legitimation måste uppvisas och i vissa fall krävs det även ett inköpskvitto på föremålet som man vill belåna. När man väljer att panta ett föremål kommer man överens om villkoren med pantbanken och man får ett avtal som ska undertecknas. I avtalet står det bland annat hur lång löptiden på lånet är och hur mycket det kommer att kosta. Det är vanligast att man betalar av hela lånet med en betalning istället för mindre avbetalningar av lånet.

Ränta och betalning när man använder en pantbank

Räntan som pantankerna erbjuder sina låntagare brukar vara lägre än SMS-lånen, men högre än privatlånen. Pantbankernas lån är mer likt SMS-lånens upplägg. Detta innebär att man lånar pengar för att betala tillbaka hela summan inom några månader.

Räntan brukar bli lägre ju mer man lånar och det är en fördel om man jämför med SMS-lånen. Förutom räntan kan man behöva betala mindre administrativa kostnader. Grundtanken är ju som för alla lån att det ska betalas tillbaka.

Om låntagaren inte betalar tillbaka kan långivaren lägga på påminnelseavgifter och även koppla in kronofogden men ett pantbankslån skiljer sig här från mängden. Det värsta som händer en låntagare som inte betalar sin skuld är att den blir av med föremålet som har pantsatts. Pantbanken säljer då föremålet och får på så sätt in pengar för lånet som man har gett till låntagaren.

Fördelar och nackdelar med pantsättning

Fördelar

Fördelarna med pantbelåning är att när man lånar hos pantbanken görs det ingen kreditprövning vilket gör att man inte belastar sin kreditvärdighet. Möjligheten att få ett till lån är större. Det finns heller inga krav på att man har en fast inkomst och det spelar ingen roll om man har betalningsanmärkningar. Vidare går det oftast snabbt och man får pengarna för lånet samma dag.

Nackdelar

Nackdelarna är att möjligheten till lån är beroende av att man har ett föremål som man kan pantsätta och få lån på. Om man inte vill eller har möjlighet att köpa tillbaka föremålet säljer pantbanken det på en offentlig auktion. Om det blir ett överskott vid försäljningen tillfaller det lånekunden. Skulle det däremot bli en skuld blir lånekunden aldrig betalningsansvarig för detta. Att använda pantbanker kan vara ett ganska dyrt sätt att låna på. Oftast kan man bara låna en procentandel av värdet på föremålet som pantsätts. En annan negativ sak är att man riskerar att förlora ett värdefullt föremål om man inte kan betala tillbaka lånet.

Sammanfattning

Hos en pantbank kan man låna mot en säkerhet i ett föremål. Hur stort lånet blir beror på hur mycket föremålet värderas till. Normalt sätt betalar man en ränta på mellan 0,5 och 4 procent. Räntan är högre än vid ett privatlån, men lägre än vid ett SMS-lån. Man följer samma upplägg som med SMS-lån där tanken är att betala tillbaka hela summan inom några månader.

För ett pantbankslån krävs inte fast anställning, eller speciella krav på ekonomin utan det som avgör är värdet på föremålet som man vill pantsätta.
Om man inte kan betala tillbaka lånet säljer pantbanken föremålet på offentlig auktion. Vill man inte ta ett lån av pantbanken kan man istället välja att sälja föremålet direkt.

Ekonomitips

En bra källa för fler tips och guider som rör privatekonomi är ekonomitips.nu, den kan vi varmt rekommendera.