Konsumentkreditlagen – vad säger den?

Konsumentkreditlagen är den lag som reglerar villkoren för krediter och lån.

Lagen gäller avtal om kredit som företag erbjuder åt sina kunder och är till för att kreditgivaren inte ska kunna ge låntagaren sämre villkor än de villkor som står i lagen.

Konsumentkreditlagen gäller för:

Däremot gäller den inte för:

  • Fakturaköp
  • Bolån
  • Studielån
  • Pantbank

Kreditköp

Kreditköp är när säljaren inte kräver att köparen betalar för en vara eller en tjänst direkt. Det kan även vara när betalningen finansieras av pengar som köparen lånat av en kreditgivare.

Avbetalning eller delbetalning är exempel på kreditköp.

Konsumentkreditinformation

Konsumentkreditlagen säger att låntagaren i god tid före godkännandet av kreditavtalet ska få förhandsinformation om gällande avtal. Denna informationen ska lämnas genom formuläret Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation.

Informationen är gjord för låntagaren och för att man ska kunna jämföra olika erbjudande och kunna ta goda beslut om man vill ingå avtal eller inte.

Denna blankett ska användas för alla typer av kreditavtal och den ska vara på papper eller genom PDF fil och den ska kunna skrivas ut. I blanketten finns både information som är obligatorisk att fylla i och information som bara behövs fyllas i vid vissa tillfällen.

Informationen som ska framkomma är bland annat namnet på kreditgivaren, vilken typ av kredit avtalet gäller, lånebeloppet och löptiden för lånet. Löptiden är hur långt tid man har på sig att amortera på lånet.

Högkostnadskredit

År 2018 så införde högkostnadskredit och detta innebär bland annat ett räntetak och ett kostnadstak. Kostnadstaket innebär att låntagaren aldrig ska behöva betala mer än lånebeloppet i sammanlagda kostnader. Om man exempelvis lånar 5.000 kronor så får inte kreditgivaren ta ut mer än 5.000 kronor i ränta och avgifter.

Vad säger konsumentkreditlagen om kreditprövning?

I konsumentkreditlagen så står det att alla kreditgivare måste göra en kreditprövning på den som ska ta lånet. Kreditgivaren måste ta fram så mycket information om låntagaren som krävs för att bedöma om denna har möjlighet att betala tillbaka lånebeloppet.

Ångerrätt och konsumentkreditlagen

Precis som när man köper något på internet så har man en ångertid även på lån och krediter. Denna ångertid är 14 dagar från den dagen som man signerar kreditavtalet. Man behöver inte ange varför man har ångrat sig men man måste återbetala den utbetalda summan med ränta för den tiden som man har haft tillgång till krediten. Man har 30 dagar på sig att betala tillbaka beloppet man har fått låna.